Företagsevent

Vi arrangerar event och workshops hos företag för kick-off, teambuilding och utveckling på ett lekande sätt

Varför LEGO®?

Lego är inte bara en populär leksak för barn, det har också visat sig vara ett
kraftfullt verktyg för team-building och samarbete i professionella sammanhang.

Lego-klossar är ett mångsidigt verktyg för teambyggande aktiviteter. De främjar kreativitet,
problemlösning och samarbete.

.

Oavsett om du väljer en strukturerad metod som
Samhällsbygge eller en rolig utmaning som Lego-charader, kommer
deltagarna att ha kul och stärka sitt samarbete genom dessa aktiviteter.

.

Läs gärna om våra färdiga övningar nedan,

och kontakta oss gärna om ni vill boka ett roligt event för er personal.

Gemensam Mosaik

En aktivitet där alla får dra sitt strå till stacken genom att bygga en fördesignad unik beståndsdel av en stor tavla i LEGO®.

Alla bitar sammansätts till slut till en färdig tavla som en symbol för hur väl genomfört samarbete leder till ett fantastiskt resultat.

Genomförande

Vi monterar bord som fylls med små Legobitar i olika färger. Alla deltagare delges en mindre platta och en monteringsinstruktion för sin unika del av tavlan. Vid borden med Legobitar sitter deltagarna och bygger sina delar, när delen är klar hjälper vår kursledare till att montera delen på rätt plats på tavlans bas.

Egenskaper

Aktivitetens främsta egenskap är att främja samarbetet inom gruppen, och påvisa hur ett väl genomfört projekt där alla gör sin del resulterar i en färdig produkt.

Aktiviteten har också visat sig bryta spärrar mellan deltagare och gjort det lättare för människor att lära känna varandras egenskaper, vilket kan effektivisera vardagens arbete.

Aktiviteten går att anpassa till mellan 10 och 1600 deltagare, och genomför på mellan 1 och 8 timmar beroende på antal och upplägg.

Samhällsbygge

Denna aktivitet uppmuntrar till samarbete och planering då deltagarna gemensamt ska planera, bygga och utvärdera en fullt fungerande stad i LEGO®

Genomförande

Vi monterar en platta klädd med en plan stadslayout, (vägar, grönområden, vatten, kvarter) samt ställer fram ett antal stora lådor med blandat LEGO®.

Delatagarna delas in i mindre grupper där varje grupp ansvarar för olika delar av samhället, till exempel bostadsområden, parker eller kommersiella områden.

Vår kursledare finns med och guidar grupperna genom processen.

Egenskaper

Målet med aktiviteten är att på ett lekfullt sätt öva på att ta ett allvarligt uppdrag och genomföra det från 0 till 100. Efteråt utvärderar vi om samhället som byggts faktiskt skulle fungera. Övningen ger lärdom om hur projektresultat kan förbättras genom noga planeringen och ett aktivt deltagande av teamet.

Aktiviteten passar mellan 8 och 24 deltagare och tar ca 3-5 timmar att genomföra, beroende på antal deltagare.

Broutmaningen

Denna aktivitet testar kreativitet och teknisk förmåga när
deltagarna bygger en bro med Lego-klossar. Målet är att skapa en stark bro som väger så lite som möjligt men som tål så mycket vikt som möjligt.

Genomförande

Vi monterar ett bord med en förbyggd flod och två stränder. Deltagarna delas in i grupper där alla får uppdraget att bygga en stark bro med en identisk samling Lego-klossar.

Vi testar vilken av broarna som tål mest vikt och utvärderar varför det fick det utfallet, samt hur det skulle kunna förbättras.

Egenskaper

Aktiviteten skapar en frågeställning om att effektivisera sitt vardagliga arbete, och bidrar till en insikt om hur ett effektivare arbetssätt kan öka produktiviteten och resultatet.

Aktiviteten passar mellan 4 och 24 deltagare och tar ca 2 timmar att genomföra.

Charader

En rolig och kreativ twist på det klassiska spelet
Charader. I stället för att rita använder deltagarna Lego-klossar för att
bygga vad de vill att andra ska gissa.

Genomförande

Teamet delas in i lag om 5-6 personer, en
person från varje lag får ett ord eller en fras som de ska bygga med Lego. De övriga deltagarna försöker gissa och snabbast med rätt svar vinner omgången och behåller bygget.

Efter övningen vinner den som erhållit flest rätt svar.

Egenskaper

Aktivitetens mål är att hjälpa deltagarna att släppa loss, och lära känna varandra bättre. i grunden är det roligt men teamkänslan blir onekligen starkare med en övning som denna.

Aktiviteten tar ca 1 timme och är anpassningsbar från 5 till många deltagare.

Byggtävling

En lekfull aktivitet som kan slå om till fullt allvar när teamets tävlingsinriktade visar sig.

Vi tar reda på vilka som är de kreativa genierna hos er genom att arrangera en rolig och branschinriktad byggtävling.

Genomförande

Vi monterar ett antal lådor med blandat LEGO® att bygga med. Vi delar in teamet i par, där man på 30 min får bygga ett bygge efter ett tema tillsammans. Därefter lägger kursledaren till olika twistar i temat som gör att deltagarna får tänka om och tackla nya utmaningar.

Vinnarna koras genom bedömning av kursledaren eller röstning av deltagarna.

Egenskaper

Aktiviteten stärker relationen mellan deltagarna och ger en god övning på samarbetet i mindre gruppering. Samtidigt som man lär känna sin tävlingspartner bättre ser man också sina motståndare tillika kollegors oväntade styrkor och svagheter, vilket hjälper teamet att utnyttja sina egenskaper bättre i arbetet.

Aktivitieten tar ca 2 timmar och kan anpassas från 6 till många deltagare.

Tornutmaningen

Denna aktiviteten förstärker visionen om att vi är starkare tillsammans. Vi visualiserar i realtid hur vi människor jobbar bättre tillsammans än mot varandra, genom att bygga torn i LEGO®.

Genomförande

Vi monterar ett antal lådor med likadana Lego-bitar som deltagarna får bygga med.

I första stadiet av aktiviteten ger vi alla deltagare 5 minuter att försöka bygga ett torn var för sig, som är högre en de själva.

De flesta kommer misslyckas, så i del två delar vi in teamet i mindre grupper där 3-4 personer får 5 minuter på sig att bygga ett torn som är lika högt som den längste personen i gruppen.

Vi kommer se skillnaden i hur uppdraget blir mycket lättare att genomföra tack vare samarbetet mellan flera personer.

Egenskaper

Aktivitetens mål är att ge deltagarna en upplysning om vikten av att kunna samrbeta för att nå sitt mål på utsatt tid. Med fördel läggs denna aktivitet tidigt eller sent på dagen som en lätt uppvärmning eller en lättsam avslutning.

Aktiviteten tar ca 30 minuter att genomföra och passar mellan 5 och många personer.

Hur många deltagare kan vi vara?

Hur lång tid tar det?

Kan man kombinera flera aktiviteter?

Vad kostar det?

Vart sker företagseventet?

Är ni redo att bygga ett starkare team?

Vi finns här för att hjälpa er blir starkare och effektivare tillsammans. Kontakta oss så hjälper vi er vidare till ett unikt och roligt event.