The Beatles

På uppdrag av Johing AB och i samfinansiering av flera bolag fick vi utmaningen att bygga en fullskalig modell av The Beatles Roof top Concert.

En intensiv modell med flera olika delar för att skapa den rätta gestaltningen för ögonblicket på taket under en spelning på 60-talet.

Modellen består av de fyra medlemmarna i skulpturmodeller, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison och John Lennon.
Utöver det byggdes även ett komplett trumset i Lego till Ringo, mikrofoner och ställ i Lego till de övriga samt toppen av taken i form av en kuliss framför modellen.
Scengolvet är byggt i trä för att klara modellens totala vikt på ca 300 kg.