Skövde Stad

På uppdrag av Next Skövde AB fick LegoMasters vinnare från 2020, David och Rickard, förtroendet att ta fram en iögonfallande och lekfull modell av Skövdes stadskärna och även en del mindre områden i Skövdes periferi.

I grund och botten är modellen en arkitektmodell som detaljrikt återger hur dagens Skövde ser ut. De flesta byggnationerna gestaltas i vitt medan ett fåtal mer kända byggnader byggdes i färg.

Modellens första användningsområde blev ett interaktivt event där Skövdeborna fick komma och träffa Legomastersvinnarna som på plats live-byggde besökarnas önskningar om framtidens Skövde, och placerade ut detta i Lego-Skövde. Bland annat fick Skövde ett vattenland, ett Burj Khalifa och en fotbollsarena. Men även enorma spelkaraktärer som vandrade runt i staden.

I ett andra användningsområde fick modellen agera visualisering och vara ett hjälpmedel i projekteringen av en helt ny stadsdel i Skövde, Mariesjö.
Området på modellen där den nya stadsdelen ska ligga revs och ersattes av framtidens vision för stadsdelen, gestaltad i Lego med färg för att framhäva det kommande i Skövde stad.
Resultatet blev en lekfull och tydlig visualisering av den nya stadsdelen och dess placering gentemot nuvarande Skövde.

Modellen lever vidare

Idag finns den här modellen att se i en utställning på stadshuset i Skövde.

Tack vare Lego som material

Har den här modellen varit ett framgångsrikt verktyg för Skövde stad som engagerat alla i framtidens visioner