Infobric

Av Infobric AB fick vi ett komplext uppdrag. Att visualisera företagets olika verksamheter i Lego.
För att visa på Infobrics inblandning i byggbranschen byggde vi ett stadsmiljö med olika delar såsom kontor, byggarbetsplats och gruva, med flera.Vidare fick plexirör utdragna i luften från huvudkontoret i mitten visualisera hur det digitalt i molnet kommuniceras mellan de olika platserna i samhället där Infobric är verksamma.