Hemsö Fastigheter AB utvecklar en del av Norrköping, området Sandbyhov.
Området kommer vid färdigställning inrymma bland annat bostäder, skolor, äldreboende, vårdcentral och folktandvård. Som en del i visualiseringen av framtiden lät man BrickScale ta fram en fysisk 3D modell av området i Lego, komplett med planlösning, fastigheter och plexiglasmonter.
Projektet resulterade i en detaljerad modell på omkring 12.500 Lego bitar i måtten 1000×1500 mm.