På stolt uppdrag av Amokabel AB i Alstermo fick vi uppdraget att illustrera deras verksamhet på ett kreativt och lekfullt sätt med Lego.
I nära dialog med kunden skapades en digital modell i första skedet för att sedan byggas i verkligheten med riktiga Legobitar.
33217 bitar landade modellen på, varav 34% återvunnet Lego från gamla modeller. Den totala ytan uppgick till 5 kvm.
Första användningsområdet blev ett publikdragande inslag i Amokabels monter på mässan Elfack i Göteborg, för att sedan flyttas till huvudkontoret i Alstermo där den nu får glänsa inför företagets besökare och anställda.

BrickScale AB tackar Amokabel för förtroendet och projektet.

Kundens ord om projektet:

”Vi brukar alltid att göra något roligt i vår monter på Elfack, något som drar folk och som blir en snackis. Det började som en galen idé som vi först inte trodde skulle gå att genomföra. Men sen fick vi kontakt med David som åtog sig uppdraget.
Tanken med modellen är att på ett lekfullt sätt visa upp våra verksamhetsområden som vi levererar kabel till; Fartygsindustrin, gruvindustrin, fiskodlingar, järnväg etc. Vår fabrik och samhället Alstermo är placerade i mitten av modellen där vi också visar upp att vi är självförsörjande på egentillverkad miljömärkt el i form av solceller, vindkraft och vattenkraft.
Vi är oerhört nöjda med resultatet. Davids insats i projektet är obetalbart.”