Hemsö Fastigheter AB

Hemsö Fastigheter AB utvecklar en del av Norrköping, området Sandbyhov.

i74a3246.jpg

Området kommer vid färdigställning inrymma bland annat bostäder, skolor, äldreboende, vårdcentral och folktandvård. Som en del i visualiseringen av framtiden lät man BrickScale ta fram en fysisk 3D modell av området i Lego®, komplett med planlösning, fastigheter och plexiglasmonter.

I74A3243

Projektet resulterade i en detaljerad modell på omkring 12.500 Lego® bitar i måtten 1000×1500 mm.