Hemsö Fastigheter AB

Hemsö Fastigheter AB utvecklar en del av Norrköping, nämligen området Sandbyhov.

i74a3246.jpg

Området kommer vid färdigställning inrymma bland annat bostäder, skolor, äldreboende, vårdcentral och folktandvård. Som en del i visualiseringen av framtiden lät man BrickScale ta fram en fysisk 3D modell av området i Lego®, komplett med planlösning, fastigheter och plexiglasmonter.

I74A3243

Projektet resulterade i en detaljerad modell på omkring 12.500 Lego® bitar i måtten 1000×1500 mm.