Fastighetsmodeller

Fastighetsmodeller kan tas fram för att visualisera ett kommande projekt, för att förstärka pedagogiken vid försäljning av lokaler och bostäder, och även för att skapa en central invigningspjäs när projektet är klart och ska introduceras för allmänheten.

I74A3245

Lego® modellen kan designas efter ett kommande byggprojekt eller en befintlig byggnad. Oavsett så fungerar modellen som en lockande aktivitet som drar till sig en bred publik, barn som vuxna.

Visualiseringsfaktorn är stor, det vill säga en Lego® modell av kommande bostadsområden eller andra kollektivt intressanta byggprojekt skapar ett stort värde både ur marknadsföringssynpunkt och överskådlighet och förståelse för publiken, då åskådare får en väldigt översiktlig men också perspektivriktig bild av det bostadsområde där en kanske ska köpa bostad, eller det affärsområde där en vill etablera sig.

Just att Lego® används som byggmaterial är naturligtvis för den fina relation som i princip alla har till Lego®, den nostalgiska faktorn för de vuxna, och den relaterande faktorn för unga gör att publiken oavsett ålder och bakgrund upplever en slags igenkänning och Wow-effekt när en ser en Lego® modell.

Ta kontakt för att veta mer!

Kontakt