Jönköpings Länstrafik

Kollektivtrafiksföretaget i Jönköpings län. De ansvarar för alla kollektiva transportmedel i länet, det vill säga bussar, tåg och färdtjänst.

Följande projekt har vi levererat åt Jönköpings Länstrafik.

JLT bussen

Bussen Huskvarna