JLT bussen

En radiostyrd mässmodell togs fram åt Jönköpings Länstrafik. Modellen föreställer Jönköpings linjebussar och liknar de riktiga både vad gäller utseende och funktion.

20180712_111320.jpg

Liksom de riktiga bussarna så kan Lego® modellen köras och styras, dörrarna kan öppnas och ett avancerat tryckluftsystem kan niga bussen så insteget blir lägre. Allt styrs med en smartphone.

Just att modellen är rörlig gör den extra lämplig för att ta med på mässor och events, då den blir en spännande och lockande aktivitet som väcker nyfikenhet hos förbipasserande.

Se modellen i rörelse här: Video om JLT bussen